News Release

Trường đại học Santa Ana nhận đề cử cho Bảng Vinh Danh Cựu Sinh Viên năm 2013

​(Tin từ Santa Ana)—Tổ chức Tài trợ Santa Ana College Foundation (viết tắt là SAC Foundation) đang bắt đầu nhận đơn đề cử cho Bảng Vinh Danh Cựu Sinh Viên năm 2013 (2013 Hall of Fame) nhằm vinh danh thành tựu vượt bực của những sinh viên từng học tại trường.  Hạn chót nhận đơn là 5 giờ chiều ngày thứ Sáu, 22 tháng Hai năm 2013.

Trường đại học Santa Ana đã vinh danh các cựu sinh viên xuất sắc trong hơn 50 năm qua.  Truyền thống này bắt đầu vào năm 1955 khi có 3 người được vinh danh.  Từ đó đến nay đã có hơn 180 cựu sinh viên trong các ngành khác nhau đã nhận được giải thưởng vinh danh thành tựu mang tên Alumni Achievement Award.

Tổ chức SAC Foundation kính mời quý vị tiến cử những cựu sinh viên nào đã có những đóng góp đáng kể trong ngành và/hoặc cho cộng đồng địa phương hay thế giới.  Người nhận giải sẽ được vinh danh tại buổi lễ khắc tên diễn ra vào ngày thứ Sáu 17 tháng Năm và cũng sẽ được giới thiệu tại buổi lễ tốt nghiệp của trường vào mùa Xuân.

Tiêu chí chọn lựa là:

    • Tốt nghiệp trường đại học Santa Ana hoặc đã hoàn tất ít nhất 30 tín chỉ tại trường đại học Santa Ana;
    • Có công trình hoặc thành tựu được công nhận trong nỗ lực chuyên môn hay cá nhân sau khi ra trường; và
    • Phải có thể đến dự buổi vinh danh và buổi lễ tốt nghiệp của trường.

Xin vui lòng liên lạc văn phòng tổ chức hoặc ghé vào địa chỉ www.sac.edu/foundation để nhận đơn đề cử. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi số (714) 564-6091.

Vài nét về trường đại học Santa Ana College
Trường đại học Santa Ana College (viết tắt là SAC) sẽ tròn 100 tuổi vào năm 2015 và hiện nay có khoảng 18 ngàn sinh viên theo học mỗi học kỳ tại trụ sở chính của trường nằm tại thành phố Santa Ana.  Trường đào tạo sinh viên để sẵn sàng chuyển tiếp lên các đại học hệ bốn năm, huấn luyện lao động và huấn luyện riêng theo nhu cầu của cơ sở kinh doanh hay ngành nghề.  Ngoài ra, có 13 ngàn sinh viên theo học tại chi nhánh của trường là trường bổ túc School of Continuing Education toạ lạc tại trung tâm Centennial Education Center.  Là một trong những trường đứng đầu nước Mỹ về cấp bằng tốt nghiệp hai  năm cho sinh viên gốc nói tiếng Tây Ban Nha và sinh viên Á châu, trường đại học Santa Ana còn được biết đến trên toàn tiểu bang California về những chương trình huấn luyện bao quát cho y tá, lính chữa lửa, nhân viên công lực và các nhân viên khác thuộc ngành y. Trường đại học Santa Ana là một trong hai trường đại học với chương trình học bao quát trực thuộc Khu học chánh Đại học cộng đồng Rancho Santiago.  Xin ghé vào http://www.sac.edu để biết thêm chi tiết.

# # #

Contact: Judy Iannaccone

Phone: (714) 480-7503

e-mail: