News Release

Chương trình giáo dục căn bản dành cho người lớn đem lại nhiều lợi ích, giờ giấc thuận tiện, và hoàn toàn miễn phí!

​Các lớp mùa Thu sẽ khai giảng ngày 27 tháng Tám

(Tin từ Santa Ana) - Mở rộng tầm hiểu biết và nâng cao khả năng được thuê mướn chưa bao giờ dễ dàng như lúc này. Khu học chánh Đại học Cộng đồng Rancho Santiago Community College District (viết tắt là RSCCD) đang có những chương trình giáo dục tại hai trường đại học Santa Ana và Santiago Colleges dành cho những người trưởng thành nhưng chưa tốt nghiệp trung học hoàn toàn miễn phí, không phải lấy tín chỉ và gần nhà. Các lớp học có thời khóa biểu uyển chuyển, nhập học và hoàn tất chương trình vào bất cứ lúc nào, và có nhiều dịch vụ để giúp những người lớn ham học hỏi có thể đạt đến mục tiêu. Chương trình gồm có các lớp giáo dục căn bản dành cho người lớn, lớp luyện thi lấy bằng quốc tịch, lớp ESL (là chữ tắt của English as a Second Language, là tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhì), lớp để giúp hoàn tất chương trình trung học, lớp để giúp lấy bằng GED (là chữ tắt của general education development) tương đương với bằng tốt nghiệp trung học, và lớp về kinh doanh và dạy nghề.

Những lớp không có tín chỉ và hoàn toàn miễn phí này do các thầy cô giáo đầy khả năng giảng dạy. Sinh viên học nhanh hay chậm tùy theo khả năng của mình. Thầy cô giáo luôn sẵn sàng có mặt để trả lời cầu hỏi và giúp đỡ khi sinh viên cần. Chương trình có các lớp ban ngày và ban đêm tại các địa điểm thuận tiện trong cộng đồng. Việc có thể nhập học và hoàn tất chương trình vào bất cứ lúc nào giúp sinh viên có thể ghi danh học vào bất cứ lúc nào trong mùa học.

Ngoài việc dạy cho biết viết và biết đọc, chương trình ESL còn giúp những người lớn không hề biết tiếng Anh cho đến những người biết tiếng Anh chút đỉnh có thể nâng cao khả năng giao thiệp và nói chuyện, cũng như hiểu biết thêm về văn hóa để sinh sống hàng ngày trong cộng đồng những người nói tiếng Anh. Chương trình dạy cách kiếm việc làm, biết cách kêu cứu khi cần được cấp cứu y tế, và hiểu
các luật lệ căn bản của chính phủ. Chương trình này tạo một nền tảng vững chắc cho những cơ hội học hỏi khác giúp những người ham muốn học hỏi có thể theo học chương trình giáo dục dành cho người lớn, học lấy bằng trung học dù đã trưởng thành, chuẩn bị vào chương trình GED tương đương với bằng trung học, học nghề, học các lớp dạy về các nhu liệu điện toán, và học các lớp đại học có tín chỉ.

Chương trình giáo dục căn bản dành cho người lớn (adult basic education, viết tắt là ABE) kết hợp việc giảng dạy cho từng người và cho từng nhóm nhỏ, điều này giúp sinh viên có thể học nhanh hay chậm tùy theo sức của mình. Chương trình này giúp sinh viên nâng cao kiến thức căn bản về đọc, viết, cũng như giúp sinh viên chuẩn bị sẵn sàng cho những lớp cao hơn.

Do nhiều người yêu cầu, phân ban giáo dục tiếp nối (Division of Continuing Education) còn mở ra các lớp hướng dẫn đi làm, dạy về máy điện toán và dạy về khả năng lãnh đạo. Ngoài ra còn có dịch vụ cố vấn chương trình học, hoạch định kế hoạch về nghề nghiệp cũng như tư vấn.

Hai trung tâm giáo dục chính của Khu học chánh Đại học Cộng đồng Rancho Santiago gồm có trung tâm Centennial Education Center (gọi tắt là CEC) thuộc trường đại học Santa Ana College tọa lạc tại 2900 Edinger Ave. ở thành phố Santa Ana, và trung tâm Orange Education Center (gọi tắt là OCE) thuộc trường đại học Santiago Canyon College tọa lạc tại 1465 N. Batavia St. ở thành phố Orange. Ngoài ra, các lớp học còn được mở ra tại hơn 45 địa điểm trong thành phố Santa Ana và thành phố Orange.

Muốn biết thêm thông tin về các chương trình giáo dục tiếp nối của khu học chánh RSCCD, xin vui lòng liên lạc trung tâm Centennial Education Center ở số điện thoại (714) 241-5700 hoặc trung tâm Orange Education Center ở số điện thoại (714) 628-5900. Thông tin cũng có trên trang mạng điện tử tại địa chỉ www.sac.edu  và www.sccollege.edu.

Vài nét về Khu Học chánh Đại học Cộng đồng Rancho Santiago
Khu Học chánh Đại học Cộng đồng Rancho Santiago (Rancho Santiago Community College District, viết tắt là RSCCD) đặt ra tôn chỉ là sẽ đáp ứng nhu cầu giáo dục của một cộng đồng không ngừng thay đổi và đem lại các chương trình và dịch vụ giáo dục ưu tú. Santa Ana College và Santiago Canyon College là các trường đại học cộng đồng công lập trực thuộc Khu Học chánh RSCCD, phục vụ cư dân các thành phố Anaheim Hills, phía đông Garden Grove, Irvine, Orange, Santa Ana, Tustin và Villa Park. Cả hai trường đại học có các chương trình giáo dục chuyển tiếp lên đại học bốn năm, các chương trình huấn nghệ, các lớp nâng cao kiến thức cá nhân hay trình độ chuyên môn, các chương trình huấn luyện được soạn riêng theo yêu cầu của cơ sở kinh doanh hay theo ngành nghề, và các chương trình đào tạo y tá, lính chữa lửa và nhân viên thi hành công lực.

# # #

Contact: Judy Iannaccone

Phone: 9714) 480-7503